Finn Lorenzen Consult - aktuelt

Aktuelt

Seneste nyt

20-10-2017

Ny installationsbekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1082 af 12/07/2016 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer er trådt i kraft den 1. juli 2017. Installationsbekendtgørelsen afløser den gamle stærkstrømsbekendtgørelse.

I en overgangsperiode frem mod 1. juli 2019 har man mulighed for at arbejde efter enten den nye installationsbekendtgørelse eller efter stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 og 6A.

 

3 nye anlægsbekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1113 af 18/08/2016 om sikkerhed for drift af elektriske anlæg er trådt i kraft den 1. juli 2017 uden nogen overgangsperiode. Det betyder konkret, at man skal begynde at arbejde efter bekendtgørelsen med det samme!

 

Bekendtgørelse nr. 1112 af 18/08/2016 om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg er trådt i kraft den 1. juli 2017 uden nogen overgangsperiode. Det betyder konkret, at man skal begynde at arbejde efter bekendtgørelsen med det samme!

 

Bekendtgørelse nr. 114 af 18/08/2016 om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg er trådt i kraft den 1. juli 2017 med en overgangsperiode indtil 31. december 2018.

I overgangsperioden kan man arbejde efter reglerne i stærkstrømsbekendtgørelses afsnit 2.6 og 9. Har man færdigprojekteret eller påbegyndt et nyt elektrisk anlæg før den 1. januar 2019 efter reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 2.6 og 9, må man gerne gøre arbejdet færdigt frem mod den 1. januar 2020.

Hvis arbejdet strækker sig efter den 1. janaur 2020, skal man have søgt dispensation senest den 31. december 2019.

 

Særligt omkring samarbejdsaftaler og entreprenøraftaler

Samarbejdsaftaler og entreprenøraftaler har en overgangsperiode på 2 år indtil 1. juli 2019.

 

02.01-2017

Sikkerhedsstyrelsen har i efteråret 2016 udsendt 3 nye anlægsbekendtgørelser på el-området.

I henhold til bekendtgørelsen om drift af elforsyningsanlæg skal eksisterende kvalitetsstyringssystemer (SKS-D systemer) for drift af elforsyningsanlæg ændres til et kvalitetsledelsessystem (KLS-D), som det kendes fra autorisationskrævende el-arbejde.

 

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2017.

 

01-01-2017

Finn Lorenzen Consult arbejder nu udelukkende med mindre konsulentopgaver - primært udførelse og auditering af kvalitetsledelsessystemer for elektriske installationer (KLS-A) og sikkerhed ved drift af elektriske anlæg (KLS-D).

 

Ved større rådgivnings-, tilsyns- og bygherreopgaver henvises til samarbejdspartnere.

 

29.04.2016

Sikkerhedsstyrelsen er på vej med 3 nye bekendtgørelser, som knytter sig til elsikkerhedsloven der trådte i kraft 1. januar 2016 med en overgangsperiode på 2 år.

 

De 3 nye bekendtgørelser har alle relation til anlægsområdet:

  • Bekendtgørelse om drift af elektriske anlæg

  • Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg

  • Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg.

Iht. udkast til bekendtgørelsen om drift af elektriske anlæg skal  eksisterende SKS-D systemer ændres til et kvalitetsledelsessystem (KLS) som det kendes fra autorisationskrævende el-arbejde.

 

27.07.2015

Folketinget har i april 2015 vedtaget en ny elsikkerhedslov og dermed er det en realitet, at stærkstrømsreglerne fra januar 2016 bliver internationaliseret og danske særregler bliver reduceret.

Formålet med lovændringen er at øge konkurrencen på markedet for elinstallationer ved fremover at anvende internationale og europæiske standarder.

Med loven lægger man op til valgfrihed for virksomhederne i forhold til enten at udføre arbejdet efter en gældende international standard eller på en anden måde, som opfylder lovens krav til elsikkerhed.

 

14.01.2015

Nye autorisationsregler på el-installationsområdet giver travlhed med udarbejdelse af  kvalitetsledelsessystemer (KLS), som opfylder de nye krav. 

 

01.01.2015

Kursusupdate ApS, som blev stiftet i 2008 af Finn Lorenzen, er pr. 1. januar 2015 solgt til Ingeniørteam v/ Finn Boysen. Tak til Finn Boysen for godt samarbejde!

 

09.05.2014

Folketinget har vedtaget en ny autorisationslov på el-, vvs - og kloak installationsområdet. Der indføres bl.a delautorisation og nye regler for egenkontrol (kvalitetsledelsessystem). Kontakt os for oplysninger om hvilke konsekvenser det har for dig og din virksomhed. Eller besøg www.kursusupdate.dk hvis du ønsker oplysning om kommende kurser om de nye regler.

Finn Lorenzen i pressen:


» Fynsværket klar til at forbrænde affaldet (PDF)

» Samlesæt fra Kolding til Shetlands-øerne (PDF)

» Det handler om el-sikkerhed (PDF)

» Erfaring er guld værd (PDF)
Finn Lorenzen Consult

 

Kontakt

Finn Lorenzen Consult
Prins Haralds Allé 44
DK-5250 Odense SV

Mobil: +45 2177 1417

E: fl@finnlorenzen.dk

Finn Lorenzen Consult på LinkedIn