Ingeniørteam


Skjødt Engineering

Elkonsulenterne

Kurser

I samarbejde med en række dygtige undervisere/oplægsholdere -  herunder Elkonsulenterne, Ingeniørteam og Skjødt Engineering - kan vi hjælpe virksomheder og ansatte i hele elbranchen når det handler om ajourføringskurser for fagligt ansvarlige samt grundlæggende og opfølgende kurser i L-AUS arbejde, førstehjælp, ATEX, Autorisationsloven, Stærkstrømsbekendtgørelsen og kvalitetsledelsessystemer etc.

Kontakt Finn Lorenzen på mobil 21 77 14 17 for mere info.


 

Finn Lorenzen Consult

 

Kontakt

Finn Lorenzen Consult
Prins Haralds Allé 44
DK-5250 Odense SV

Mobil: +45 2177 1417

E: fl@finnlorenzen.dk

Finn Lorenzen Consult på LinkedIn
 

Seneste nyt

28-11-2018

Fra 1. januar 2019 arbejder vi udelukkende med implemen-tering, opdatering og auditering af lovbefalede kvalitetsledelses-systemer (KLS) til virksomheder med el-autorisation og drift af elektriske anlæg.