Udvalgte referencer

Kontaktpersoner kan oplyses ved forespørgsel.

 Ordregiver  År  Beskrivelse af rådgiveropgaven

Ansaldo Vølund (nu B&W Vølund) 1998 Elteknisk projektassistence i forbindelse med hovedleverance til affaldsfyret KVV i Svendborg.
-  Udbud og kontrahering af el-entreprisen, - herunder elanlæg, SRO anlæg og nødforsyning (nøddiesel).

SK Energi, Ballerup
(nu Dong Energy)
1998/99 Avedøreværket blok 2.
Ledelsesassistance, koordinering og sagsbehandling i projektets el-gruppe.
-  Fastlæggelse af nettilslutning og egenforsyningsanlæg samt udbud og kontrahering af mellemspændingsanlæg.

VEGA , H. Taastrup
(nu Vestforbrænding)
2000/01 VEGA´s projektleder i forbindelse med nyt kombineret affald - og flisfyret anlæg.
- Forprojekt, - herunder fastlæggelse af anlægsstørrelse, design, budget etc.
- Koordinering med SK Energi (DONG Energy).

Norsk Varme og Energiproduksjon.
Kristiansand, Norge
2001/02 Projektering af flisfyret forbrændingsanlæg til Rogaland Protein.
- Udbud og kontrahering af ovn/kedel/røgrens inkl. styring.
- Udbud på turbine/generator anlæg
Studier vedr. etablering af energianlæg i Borregaard og hos Norske Skog, Skien, Norge.

BWV Vølund
Serviceafdelingen
Esbjerg
2002-07 1.Projektledelse, SRO anlæg til Karlstad Varmeværk, Sverige.
2.Ingeniørassistance vedr. Linköping Kraftvarmeværk, Sverige.
3.Projektledelse i forbindelse med Vølunds garantiopgaver på Kiruna Varmeværk, Sverige.
4.Ingeniørassistance vedr. Hässleholm Varmeværk, Sverige.
5.Projektledelse vedr. driftsoptimering, Sita Tees Valley, England.
6.Diverse mindre konsulentopgaver indenfor affald - og flisforbrænding.

Vestfyns Forbrænding,
Middelfart
(nu TAS I/S)
2005 Studie vedr. ombygning af Vestfyns Forbrænding fra affald til flis.
TAS I/S
(Trekantområdets Affaldsselskab, Kolding).
2006/07 Ingeniørassistance til CE mærkning og myndighedsgodkendelse af nyt forbrændingsanlæg, ovnlinje 5.
Entro Group / EffektPartner, Norge 2007 Koordinering / arbejdsledelse i forbindelse med ombygning af 5 MW gasturbineanlæg på Kommunekemi i Nyborg.
Anlægget ombygget til regulerkraft.
 
TAS I/S
(Trekantområdets Affaldsselskab, Kolding).
2007/08 Projektledelse vedr. afbrænding af malingsslam i ovn 2.
Nyt tankanlæg, ny slangepumpe, nye rørledninger, dyser og styring
Projektering og projektledelse
TAS I/S
(Trekantområdets Affaldsselskab, Kolding).
2008/09 Projektledelse vedr. nyt affaldsfyret kraftvarmeanlæg hos TAS
Komplet projekt inkl. fastlæggelse af design, layout og teknik.
(Projekt er lagt i mølposen pga manglende affald)
TAS I/S
(Trekantområdets Affaldsselskab, Kolding).
2009 Ombygning af 1,5 MW nøddiesel til regulerkraftanlæg.
Ombygning af styring til nøddiesel.
Ansvarlig for testkørsel samt godkendelse hos Energinet.dk.
TAS I/S
(Trekantområdets Affaldsselskab, Kolding).
2009 Etablering af ny fjernvarmetransmissionsledning.
Projektledelse vedr. tilslutningsanlæg (pumpeanlæg, rørsystem, SRO) herunder projektering, kontrahering, tilsyn, myndighedsbehandling etc. på Kolding Affaldskraftvarmeværk.
 
TAS I/S
(Trekantområdets Affaldsselskab, Kolding).
2011 Boostning af kraftvarmeproducerende anlæg 2 med hedtvand fra varmeproducerende anlæg 5.
Ansvarlig for projektering, kontrahering, tilsyn og godkendelse.
REFA
Nykøbing Falster
2011/12 Projektledelse i forbindelse med udskiftning af 6 MW generatoranlæg inkl. spændingsregulering, magnetisering og SRO.
- Udbud og kontrahering
- Myndighedsbehandling (godkendelse hos Energinet.dk).
TAS I/S
(Trekantområdets Affaldsselskab, Kolding).
2011/12 Projektledelse i forbindelse med optimering af røggasrensningsanlæg for kraftvarmeproducerende anlæg 2.
- Udbud, kontrahering og tilsyn
TAS I/S
(Trekantområdets Affaldsselskab, Kolding).
2012-2014

Studier vedr. indpasning af fuldskala Renescience anlæg på TAS.

- Studier vedr. levetidsforlængelse (anlæg 2)

- Studier vedr. røggaskondensering (anlæg 2 og 5)

- Diverse konsulentopgaver   

Energnist A/S            

 

 

2015/16 

 

 

 - Nyt fælles KLS system for Esbjerg og Kolding

 - Nyt fælles SKS-D system for Esbjerg og Kolding

 - Selektivitetsundersøgelser, 10 kV og 0,4 kV fordelingsanlæg, KVV Kolding

SE Energi & Klima A/S                       

Esbjerg

2012 - nu            Serviceaftale vedr. løbende opdatering af KLS, rådgivning om el-sikkerhedsmæssige spørgsmål samt gennemførelse af intern audit.

Dong Energy,

Sydenergi,

Carlsberg Breweries,

Maersk Container,

Sønderborg KVV,

Kolding KVV,

SK Forsyning,

Thisted KVV,

Nykøbing M KVV,

Forsyningen (Fr.havn)

Region Syddanmark,

Hillerød KVV,

REFA,

Energnist,

og mange flere.

1997 - nu      Udarbejdelse og auditering af kvalitetsstyringssystemer for en lang række kunder i el - & energibranchen.
• KLS for autorisationskrævende el-arbejde.
• KLS-D systemer for drift af elforsyningsanlæg.
 

Finn Lorenzen Consult

 

Kontakt

Finn Lorenzen Consult
Prins Haralds Allé 44
DK-5250 Odense SV

Mobil: +45 2177 1417

E: fl@finnlorenzen.dk

Finn Lorenzen Consult på LinkedIn
 

Seneste nyt

28-11-2018

Fra 1. januar 2019 arbejder vi udelukkende med implemen-tering, opdatering og auditering af lovbefalede kvalitetsledelses-systemer (KLS) til virksomheder med el-autorisation og drift af elektriske anlæg.