El

Elektiske anlæg til kraftværker og energianlæg.Finn Lorenzen Consult har mange års erfaring

med projektering af elektriske anlæg til

kraftværker og energianlæg baseret på affald

og biomasse.

» Se uddrag af referencer.

Vi er specialister vedr. nettilslutning af elproduktionsanlæg og vi hjælper gerne virksomheder i elbranchen med tolkning af love og regler – herunder autorisationsloven og stærkstrømsbekendtgørelsen.

Finn Lorenzen Consult - projektering af elektriske anlæg til kraftværker og energianlæg

Desuden har vi erfaring med drift af elforsyningsanlæg og rådgiver gerne om arbejds- og sikkerhedsprocedurer m.m.

Kontakt Finn Lorenzen på mobil 21 77 14 17.Finn Lorenzen Consult

 

Kontakt

Finn Lorenzen Consult
Prins Haralds Allé 44
DK-5250 Odense SV

Mobil: +45 2177 1417

E: fl@finnlorenzen.dk

Finn Lorenzen Consult på LinkedIn
 

Seneste nyt

28-11-2018

Fra 1. januar 2019 arbejder vi udelukkende med implemen-tering, opdatering og auditering af lovbefalede kvalitetsledelses-systemer (KLS) til virksomheder med el-autorisation og drift af elektriske anlæg.