Kvalitetssikring

Finn Lorenzen Consult - kvalitetssikringFinn Lorenzen Consult har stor erfaring med udarbejdelse og auditering af kvalitets-

styringssystemer. Vores spidskompetence

er lovpligtige kvalitetsledelsessystemer (KLS) til virksomheder, som udfører autorisationskrævende el-arbejde og/eller har ansvar for drift af elforsynings-

anlæg.


Vores ballast er en faglig baggrund som elektriker og stærkstrømsingeniør kombineret med årtiers rådgivning og ageren i el & energibranchen. Desuden har vi uddannelse og stor rutine i gennemførelse af intern audit.

Vi laver kvalitetsstyringssystemer til såvel små og mellemstore virksomheder som til store virksomheder og internationale koncerner – se uddrag af referencer.

Kontakt venligst Finn Lorenzen på mobil 21 77 14 17, som gerne stiller op til et uforpligtende "kvalitets"møde i virksomheden.

 

 

Definition af kvalitet

For at kunne forstå, hvad kvalitet er og dermed kunne gennemføre en egentlig kvalitetsstyring, er der behov for at definere kvalitetsbegrebet.

Kvalitet stammer fra det latinske ord ”Qualis”, der betyder: ”sådan som tingen virker”. Kvaliteten af en ting er det, som tingen består af (stoffer, egenskaber m.m.). Denne definition af kvalitet har som konsekvens, at kvaliteten af en ting ikke kan ændres uden at selve tingen ændres. Ordet ”ting” i denne definition betyder normalt et fysisk produkt, men definitionen kan også anvendes på serviceydelser.

Kvalitet opnås, når brugerens behov, ønsker, krav og forventninger tilfredsstilles.

Tilfredsstillende kvalitet opnås, når der er balance mellem forventninger og oplevelser.          

Det kan sagtens blive for sent at starte det systematiske arbejde med kvalitet, men det kan aldrig være for tidligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Lorenzen Consult

 

Kontakt

Finn Lorenzen Consult
Prins Haralds Allé 44
DK-5250 Odense SV

Mobil: +45 2177 1417

E: fl@finnlorenzen.dk

Finn Lorenzen Consult på LinkedIn
 

Seneste nyt

28-11-2018

Fra 1. januar 2019 arbejder vi udelukkende med implemen-tering, opdatering og auditering af lovbefalede kvalitetsledelses-systemer (KLS) til virksomheder med el-autorisation og drift af elektriske anlæg.