Projektledelse og koordinering

Finn Lorenzen Consult har adskillige års erfaring med projektledelse og koordinering i forbindelse med etablering af nye anlægsprojekter og ombygning/levetidsforlængelse på kraftværker, forbrændingsanlæg, alternative energianlæg, elforsyning etc.

Vi vil gerne selv have ansvaret for projektledelsen, men har kunden blot behov for assistance til etablering af projekthåndbog eller varetagelse af dele af projektledelsen, udfører vi også gerne dette.

Finn Lorenzen Consult har udført mange interessante opgaver som projektleder og delprojektleder - se uddrag af referencer.

Finn Lorenzen Consult - Forbrænding af træflis

Projektledelse

Et projekt er en midlertidig opgave, som gennemføres for at skabe et unikt produkt eller service.  Projektledelse handler om at udstikke en fælles kurs, at skabe overblik over processen og sikre, at alle er klar over hvornår og med hvad, de skal bidrage. Som fag trækker projektledelse både på elementer fra ledelse, kommunikation og tekniske discipliner.

Vidensområder, som projektlederen må mestre:
  • Styring af omfang og indhold
  • Sammenhæng og koordinering
  • Planlægning og styring af tid
  • Planlægning og styring af omkostninger
  • Kvalitetsledelse
  • Personaleledelse
  • Styring af kommunikation
  • Risikostyring
  • Styring af indkøbsaftaler

Finn Lorenzen Consult

 

Kontakt

Finn Lorenzen Consult
Prins Haralds Allé 44
DK-5250 Odense SV

Mobil: +45 2177 1417

E: fl@finnlorenzen.dk

Finn Lorenzen Consult på LinkedIn
 

Seneste nyt

28-11-2018

Fra 1. januar 2019 arbejder vi udelukkende med implemen-tering, opdatering og auditering af lovbefalede kvalitetsledelses-systemer (KLS) til virksomheder med el-autorisation og drift af elektriske anlæg.